Op dinsdagmiddag 28 januari boden wij de commissieleden van Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer een stukje Hemweg aan: Steenkolen die mogelijk elders worden uitgestoten als er door Nederland en ander Europese lidstaten geen additionele maatregelen worden genomen. Een greep uit de brief aan de commissie:

"De impact van de uitfasering van kolen in de Europese Unie op het Emissiehandelssysteem (ETS) zal groot zijn. Volgens onderzoek zullen zeker 2,22 miljard overtollige emissierechten (die 2220Mt CO2 vertegenwoordigen)tussen 2021 en 2030 de Europese emissiemarkt betreden. Tegen 2040 zal deze ‘kolenbel’ zijn gegroeid tot 6,18 miljard rechten. Hierdoor kunnen de ETS-prijzen crashen, na het herstel van een decennium van ineffectieve prijsniveaus. 

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de centrale Hemweg-8 uit bedrijf gehaald. Een noodzakelijke stap, maar enkel effectief in het terugdringen van broeikasgassen wanneer de Nederlandse overheid aanvullende maatregelen neemt. In het kader van de campagne Carbonkiller vraagt milieuorganisatie WISE daarom uw aandacht voor het in mindering brengen van het aantal te veilen emissierechten door de Nederlandse overheid bij sluiting van kolencentrales. Wij nodigen u als Cie. Economische Zaken en Klimaat uit een “stukje Hemweg” in ontvangst te nemen."

Lees ook onze opinie in De Volkskrant