Wat is CO2 (koolstofdioxide)?

Koolstofdioxide, of CO2, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Maar als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar extreem sterk toegenomen. 

Het overgrote deel van de uitstoot van CO2 in onze atmosfeer, wordt veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. Koolstofdioxide wordt gevormd bij de volledigeverbranding van koolstof  (C) of koolstofhoudende verbindingen Bij dit proces komt energie vrij.  Koolstof (C) + Zuurstof (O2) = CO2

CO2 is een broeikasgas, sterker nog: het is het voornaamste broeikasgas. Doordat de hoeveelheid broeikasgassen zo hard toegenomen is, verandert het klimaat van de aarde. Reden genoeg dus om onze CO2 uitstoot snel flink omlaag te brengen.

1 ton CO2 uitstoten doe je wanneer je…

• 319 liter diesel verbrandt
• 7x naar Parijs vliegt
• 300 kilo standaard kantoorpapier verbruikt
• 16.000 km met de trein reist
• 500 dagen ademhaalt

1 ton CO2 ziet eruit als…

• 500 CO2 brandblussers
• een luchtballon van 200 m3
• 125 m3 cola

Meer weten: lees hier verder 

Carbonkiller

Emissiehandel

Oplossingen