Waarom moet het emissiehandelssysteem worden aangescherpt?

Met het ondertekenen van het klimaatakkoord van Parijs hebben landen de belofte gedaan om de opwarming van de aarde onder de twee graden Celsius te houden. Het emissiehandelssysteem is het belangrijkste Europees instrument om klimaatverandering tegen te gaan.

Maar met de voortzetting van het oude beleid gaat de uitstoot van bedrijven die onder het emissiehandelssysteem vallen pas tegen het jaar 2058 naar nul. Dit ambitieniveau is niet voldoende om de opwarming van de aarde onder de twee graden Celsius te houden. Daarvoor moet de wereldwijde CO2-uitstoot al in 2050 naar nul. Het uitstootplafond moet dus naar beneden.

Het goede nieuws is dat de Europese Commissie in het Fit for 55 pakket (juli 2021) voorgesteld heeft om het uitstootplafond eenmalig te verlagen en vervolgens jaarlijks met 4,2% te verminderen (de LRF – linear reduction factor). Dit was 2,2%. Dit zal uiteindelijk leiden tot een vermindering van de emissie uitstoot met 61% in 2030 ten opzichte van de niveaus in 2005. Hoewel dit een stap in de goede richting is, is dit nog niet voldoende om de klimaatambities van de EU tijdig te behalen. Een UNEP rapport stelde vast dat – om binnen de 1.5 graad te blijven – de EU 68% minder uit moet stoten in 2030. CarbonKiller/Wise pleit dan ook voor een grotere verlaging van het uitstootplafond in het uiteindelijke Fit For 55 pakket.

Daarnaast moeten de overige elementen van het ETS nog beter en sneller worden geïmplementeerd, zodat bedrijven zo snel mogelijk een financiele prikkel hebben om te verduurzamen Namelijk een beter Markt Stabiliteits Reserve, een snellere introductie van de importheffing op CO2 en het eerder afschaffen van gratis emissierechten. Ook de scheepvaart en luchtvaart moeten sneller opgenomen worden in het ETS dan momenteel voorgesteld. 

Dit hogere ambitie niveau is nodig om het emissiehandelssysteem ‘Parijs-proof’ te maken en de opwarming van de aarde binnen de 1,5 graden te houden. 


 

Carbonkiller

Emissiehandel

Oplossingen