Goed bedacht, maar slecht uitgevoerd

Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, verdeelt de Europese Unie vanaf 2005 zogenaamde ‘emissierechten’ onder Europese bedrijven. Eén emissierecht geeft het recht om 1 ton CO2 uit te stoten. Als een bedrijf meer wil uitstoten dan het krijgt, moet het rechten bijkopen. Helaas werkt het systeem niet zoals het is bedoeld. Er zijn namelijk te veel emissierechten op de markt. Het overschot zorgt ervoor dat de financiële prikkel voor investeringen in schonere productie uit blijft. Met als gevolg dat de grootste vervuilende bedrijven blijven stoken en uitstoten. De politiek bouwt het aantal emissierechten elk jaar een beetje af. Dat gaat veel te langzaam! En dat vinden niet alleen wij, maar ook veel klimaatwetenschappers.

Buy out the Bubble

Als je CO2-rechten koopt verklein je de uitstootruimte voor bedrijven en geef je een belangrijk politiek signaal af. Je investeert zo in het emissiehandelssysteem en hebt dan een legitiem recht om te eisen dat het systeem daadwerkelijk moet leiden tot minder CO2-uitstoot.

Politici moeten weten dat ze niet achterover kunnen leunen, maar dat ze hard aan het werk moeten om ervoor te zorgen dat het emissiehandelssysteem heel snel veel beter gaat werken. Samen schudden we de politiek wakker!

Dit moet er gebeuren:

  1. Het aantal CO2-rechten dat jaarlijks in omloop komt, moet versneld naar beneden worden gebracht.
  2. De prijs van CO2-rechten moet omhoog.
  3. We moeten stoppen met het weggeven van gratis CO2-rechten aan industrieën wiens internationale concurrentiepositie niet wordt bedreigd.

Nederland  kan het emissiehandelssysteem verbeteren door:

  • Het invoeren van een nationale minimumprijs voor CO2-rechten voor alle emissiehandelssectoren, niet alleen voor de energiesector, maar ook voor de industrie;
  • Bij uitbreiding van productiecapaciteit van groene energie een equivalente hoeveelheid emissierechten uit de markt te halen, zodat de emissieruimte slinkt en niet alsnog benut word door de fossiele industrie;
  • Kolencentrales versneld te sluiten en de bijbehorende emissierechten te vernietigen.

Europa kan het emissiehandelssysteem verbeteren door: 

  • Het uitstootplafond versneld omlaag te brengen in lijn met onze aangescherpte verplichtingen in het Parijsakkoord;
  • Het gratis weggeven van emissierechten versneld af te bouwen en bijvoorbeeld een ‘Carbon Border Tax’ in te voeren, waarbij bedrijven taks moeten betalen op het invoeren van producten uit landen met minder strenge klimaatregels.

Lees meer in de FAQ's

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .